15/04/1628, 10

15/04/1628, 10

10 Carl van Cracou, commies in de Sont, schrijft twee brieven d.d. 14 en 25 maart met een duplicaat van 7 maart. Hij bericht dat Nederlandse schepen vanuit de Sont pijpduigen en klaphout naar Spanje vervoeren, hetgeen verboden zou moeten worden.
HHM bespreken dit met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteitscolleges.