17/04/1628, 1

17/04/1628, 1

1 De Staten van Friesland committeren d.d. Leeuwarden 31 maart Johannes Saeckma en Hectores Bouritius, raadsheren in het Hof van Friesland, als gedeputeerden in de Staten-Generaal.
De Staten van Groningen verzoeken d.d. 25 maart zitting voor de extraordinaris gedeputeerden burgemeester Hendrick Schonenborch en jonkheer Pabo Broersema.
HHM verlenen de heren uit Friesland en Groningen zitting.