17/04/1628, 3

17/04/1628, 3

3 Agent Mibassen schrijft d.d. Calais 14 april dat op 9 april acht schepen uit Duinkerke zijn vertrokken en dat in Oostende nog eens twaalf schepen worden uitgerust om voor Pasen uit te varen.
HHM nemen hierover geen besluit.