20/04/1628, 7

20/04/1628, 7

7 Een brief van de gezanten in Zweden en Polen d.d. 22 maart behoeft geen resolutie.