20/04/1628, 13

20/04/1628, 13

13 De heren van Friesland en Groningen berichten dat hun lastgevers vanwege de situatie in Duitsland en het naderen van het keizerlijke krijgsvolk richting hun grenzen hebben besloten met Ernst Casimir te bespreken wat nodig is voor de verdediging van hun provincies en de Republiek. Zij verzoeken gecommitteerden uit de Staten-Generaal en de RvS in aanwezigheid van Z.Exc. de hiertoe opgestelde plannen te laten onderzoeken. Deze bestaan vooral uit het maken van nieuwe fortificaties, het uitbreiden en herstellen van oude fortificaties en het versterken van de bezetting daarvan. Daarnaast zijn er geld en een "camp volant" [vliegend leger] nodig. Hierover moeten HHM spoedig besluiten.
De Bie, Noortwijck, Brouwer, Hertevelt en Haersolte en enkele door en uit de RvS aangestelde heren zullen het voorstel met de heren van Friesland en Groningen en in aanwezigheid van Z.Exc. bespreken en daarover berichten.