20/04/1628, 15

20/04/1628, 15

15 Z.Exc. en de RvS compareren met de heren Manmacker, Mourmont en luitenant-kolonel Tienen. Twee ingenieurs wijzen op de kaart aan hoe Bergen op Zoom en Steenbergen bij een beleg kunnen worden ontzet en het eiland Tholen kan worden beveiligd door enkele forten te bouwen en enkele plaatsen door te graven.
Na onderzoek achten HHM het van voldoende belang om in overleg met Z.Exc. en de Raad afgevaardigden van de RvS met de genoemde heren de plaatsen te laten bezichtigen. Daarbij zijn tevens de gouverneur en drost van Bergen op Zoom ontboden. Indien de situatie is zoals beschreven, dan dienen de werken onmiddellijk te worden aanbesteed. Deze moeten met contant geld worden betaald, aangezien dit het land het minste kost. Daar de werken niet kunnen worden uitgesteld totdat het ervoor bestemde geld uit de provincies beschikbaar is, worden Holland en Zeeland verzocht het geld op hun krediet voor te schieten. Wanneer het geld uit de provincies er is, kunnen zij hun voorschotten met de bijbehorende rente aftrekken.
De heren van Holland nemen dit voorstel in overweging terwijl die van Zeeland vanwege de lening van hun provincie en die van Utrecht vanwege de petitie zich er enigszins tegen verzetten. HHM nemen daarom nog geen definitief besluit hierover.