21/04/1628, 4

21/04/1628, 4

4 HHM verlenen commissie voor de door de Staten van Gelderland genomineerde Gerrit van Heuckelom, burgemeester van Harderwijk, om zitting te nemen in de Admiraliteit te Rotterdam . Heuckelom legt de hiertoe vereiste eed af.