22/04/1628, 3

22/04/1628, 3

3 HHM vragen de RvS advies over het verzoek van Willem Roels, raad en fiscaal van de Raad van Vlaanderen. Om het recht van de hoge overheid beter te kunnen handhaven, vraagt deze HHM vier problemen op te lossen:
I De Raad van Vlaanderen heeft geen ordonnantie of instructie om zijn suppoosten eraan te houden binnen een bepaalde termijn goed en spoedig recht te doen voor goede lieden.
II De Raad heeft geen geld om het recht behoorlijk te kunnen handhaven.
III De fiscaal heeft geen dienaar om misdadigers te kunnen arresteren.
IV De fiscaal heeft sinds 12 aug. 1625 geen traktement ontvangen.