25/04/1628, 1

25/04/1628, 1

1 In aanwezigheid van Z.Exc. en de RvS berichten Hertevelt en Gruis over de visitatie van de IJssel en de te bouwen werken ter verdediging van deze rivier.
HHM laten de RvS met Z.Exc. bespreken welke werken moeten worden gemaakt en hoeveel dit zal kosten. Als de Raad hierover heeft bericht, zullen HHM een passend besluit nemen.