26/04/1628, 13

26/04/1628, 13

13 Fiscaal Sille bericht en dient op schrift in dat hij zonder de getuigenverslagen van de Engelse aanklagers geen goed werk kan verrichten in de zaak Amboina [Ambon]. Hij vraagt daarom of hij de zaak moet voortzetten en spoedig een rechtsgeding aanspannen of de zaak moet vertragen.
HHM laten Sille zich in deze zaak gedragen naar het advies van Carleton en de courtmeester of een andere door de Engelsen gelastigde. Tevens moet hij een deductie van de zaak indienen om naar de gezanten in Engeland te sturen.