26/04/1628, 15

26/04/1628, 15

15 Nobel, Walta en Schaffer berichten over het met kapitein Douglas gesloten akkoord.
Ten eerste heeft Douglas beloofd met zijn twee broers op eigen kosten en risico de met geschut bewapende schepen van de vijand in het Scheurtje [Kanaal van Mardijck], de haven van Duinkerke en andere door HHM te bepalen plaatsen te laten zinken, vernielen of verbranden. Daarvoor hoeft de Republiek slechts één oorlogsschip met twee of drie sloepen te leveren om Douglas naar de locatie of daar in de buurt te brengen, zodat hij zijn zaken kan doen en zich er na afloop weer op kan terugtrekken.
Met last van HHM en Z.Exc. hebben de commissarissen Douglas beloofd op het kantoor van ontvanger-generaal Doubleth te betalen:
30.000 gld. voor een schip van minimaal honderd last.
20.000 gld. voor een schip van minimaal zeventig last.
15.000 gld. voor een schip tussen vijftig en zeventig last.
10.000 gld. voor een schip van minimaal dertig last.
8.000 gld. voor een schip van minimaal twintig last.
4.000 gld. voor een jacht van maximaal twintig last voorzien van tenminste vier gotelingen.
8.000 gld. voor een fregat met twaalf riemen aan beide kanten.
2.000 gld. voor een sloep met acht roeibanken of zestien riemen.
1.200 gld. voor een sloep met zes roeibanken.
600 gld. voor een sloep met vier roeibanken.
Ten tweede krijgt Douglas alles in vrij eigendom wat hij kan redden van vijandelijke schepen die op de genoemde manier tot zinken zijn gebracht of vernield of verbrand, zoals schepen, jachten, sloepen, geschut, ankers, kabels en goederen.
Ten derde wordt Douglas behalve de genoemde premie terstond en contant betaald voor de kosten en moeite van zijn vorige uitvindingen, zoals onder meer een kanon, pieken en musketten. De modellen daarvan zijn in de Republiek waar zij zullen blijven. Volgens zijn declaratie bedraagt dit in totaal 12.000 gld.
Als Douglas' aanpak van de vijandelijke schepen effect heeft, krijgt hij boven de 12.000 gld. nog 8.000 gld. van de ontvanger-generaal. Dit is hem voor zijn uitvinding van het kanon en de musketten beloofd conform de akte van de RvS en de resolutie van HHM d.d. 2 maart 1627.
Douglas onderneemt alle activiteiten tegen vijandelijke schepen op eigen kosten en risico, behalve voor het oorlogsschip met twee à drie sloepen. Aangezien iedereen volgens de plakkaten van HHM de premies met staatse schepen, geschut en volk mag verdienen, rijst de vraag welke extraordinaris vergoeding hij daarvoor behoort te krijgen. Over de hoogte van die vergoeding bemiddelt en besluit Z.Exc.
Wanneer dit contract volledig is afgesloten, zal Douglas zijn leven lang iedere maand 500 gld. ontvangen van de ontvanger-generaal.
Ten slotte is Douglas beloofd dat indien HHM zijn vorige uitvinding, die nog niet mag worden gebruikt, ooit zullen inzetten, zij daarvoor de voorwaarden, premie en het traktement verschaffen zoals in de akte van 2 maart 1627 is vastgelegd. Bovendien krijgen Douglas en zijn twee broers voor alle genoemde uitvindingen octrooibrieven voor 23 jaar.
HHM keuren dit akkoord goed. Zij laten de RvS een ordonnantie van 12.000 gld. depêcheren ter betaling van door Douglas gemaakte kosten zoals is vermeld in het ingevoegde akkoord van 25 april.