26/04/1628, 9

26/04/1628, 9

9 De RvS adviseert d.d. 16 maart over de op 6 jan. ingediende remonstrantie van Ernst Casimir. De stadhouder heeft hierin aandacht gevraagd voor de grote onkosten wegens expedities die hij gedurende een aaneengesloten periode van zes jaar heeft gehad. In 1624 en 1625 heeft hij in Brabant te Roosendaal bijna een jaar lang het gehele leger aangevoerd en de kosten betaald, in 1626 heeft hij alleen het bevel gevoerd over de belegering van Oldenzaal en bij de belegering van Groenlo in 1627 heeft hij een groot deel van het leger geleid. De RvS stelt voor Ernst Casimir om deze redenen eenmalig 15.000 gld. te betalen.
HHM nemen dit advies over indien het geld uit de legerlasten wordt betaald. Daartoe moet ontvanger-generaal Doublet ordonnanties depĂȘcheren.