27/04/1628, 5

27/04/1628, 5

5 De RvS compareert en bericht in aanwezigheid van Z.Exc. over het rapport van de gecommitteerden tot visitatie van de IJssel. Zowel de RvS als de stadhouder vinden het nuttig drie schansen langs de rivier aan te leggen en vijf andere werken, tezamen begroot op 150.000 gld.
Morgen zal dit met de door de heren van Friesland en Groningen verzochte werken worden afgehandeld.