27/04/1628, 10

27/04/1628, 10

101 Nogmaals wordt voorgelegd een bekwaam en ervaren persoon in plaats van de overleden thesaurier-generaal De Bie aan te stellen opdat de financiƫn en alles wat daarmee samenhangt behoorlijk worden geleid.
De heren van Holland verklaren daartoe geen last te hebben en vragen om uitstel. De andere provincies menen echter dat uitstel slecht is voor het land.
Na overleg benoemen HHM de heer Goch, de huidige griffier, met hetzelfde salaris en dezelfde privileges als De Bie heeft gehad en op een nog op te stellen instructie. In plaats van Goch wordt mr. Cornelis Musch, secretaris van Rotterdam, tot griffier aangesteld.
Feith en een door de heren van Holland te nomineren persoon, Brouwer, Rode, Saeckma, Haersolte en Clant stellen de instructies op voor de thesaurier en de griffier. Na bericht hierover zullen deze definitief worden vastgesteld.

1 Deze resolutie is in S.G. 53 is ingeschreven door een klerk en ondertekend door Ploos .