28/04/1628, 6

28/04/1628, 6

6 Enkele afgevaardigden van Brielle compareren met die van de Kleine Visserij . Zij verzoeken ondersteuning van twee extra schepen naast de drie reeds toegezegde schepen.
Hertevelt, Saeckma en Aelberts zullen hierover spreken met de aanwezige afgevaardigden van de Admiraliteit te Rotterdam .