29/04/1628, 1

29/04/1628, 1

1 HHM resumeren de kwestie van de nieuwe fortificatiewerken bij Bergen op Zoom.
De daarheen te sturen gecommitteerden mogen de aannemers van de werken een rente van 6ΒΌ procent beloven indien hun geld niet binnen de gestelde termijn betaald wordt.
De werken langs de IJssel worden eveneens gemaakt. De genoemde gecommitteerden zullen hiervan de aanbesteding doen. De heren van Gelderland, Holland, Utrecht en Overijssel denken dat hun lastgevers instemmen met een lening op kosten van de Generaliteit voor het benodigde geld, conform het voorstel van de RvS.
Vervolgens verklaren de heren van Friesland en Groningen niet in te stemmen met de werken van de IJssel en Bergen op Zoom zolang hun zaak nog wordt opgeschort.