29/04/1628, 16

29/04/1628, 16

16 Conform de resolutie van 27 april hebben griffier Johan van Goch en mr. Cornelis Musch, secretaris van Rotterdam, hun commissie tot thesaurier-generaal en griffier aanvaard en de eed afgelegd. HHM vragen de president om de thesaurier aanstaande maandag of bij de eerstvolgende mogelijkheid in de RvS te introduceren. Desalniettemin zal Goch nog enige tijd de vergaderingen van de Staten-Generaal bijwonen en als griffier notuleren.