29/04/1628, 17

29/04/1628, 17

17 De heren van Overijssel kunnen niet instemmen met de vergroting van de schans te Avereest zonder kennis van hun lastgevers en een andere regeling inzake het garnizoen en commando daarvan.
Noortwijck en Schaffer moeten met Z.Exc. de heren van Friesland en Groningen hierover met die van Overijssel tot overeenstemming brengen.