29/04/1628, 2

29/04/1628, 2

2 De heren van Friesland dienen een lijst in met de in het fort Leerort, Bourtange, Bellingwolde en elders benodigde levensmiddelen en munitie voor duizend man en gedurende zes maanden.
HHM vragen hierover advies van de RvS.