29/04/1628, 24

29/04/1628, 24

24 De gedeputeerden van de Ommelanden compareren. Zij worden nader ondervraagd tegenover Schonenborch over hetgeen op 26 april is bericht.
HHM laten de heren van de stad Groningen hun gecommitteerden inzake de geschillen schrijven over tien dagen te verschijnen. Zij moeten alle bewijzen en documenten meenemen zodat HHM beide partijen kunnen horen en een besluit nemen. De heren van Groningen zullen dit doen.