01/05/1628, 5

01/05/1628, 5

5 De Admiraliteit in Zeeland verzoekt d.d. Middelburg 28 april om subsidie voor gewichtige doeleinden en vooral omdat sommige kapiteins weigeren op zee te gaan.
Tevens berichten de binnengekomen afgevaardigden van de Kleine Visserij dat de Duinkerkers met tien schepen door de Wielingen zijn gekomen waardoor de vissers niet op zee durven te gaan. Zij verzoeken daarom ondersteuning van konvooischepen.
Tevens is schriftelijk ingediend wat de afgevaardigden van de Admiraliteit te Rotterdam zaterdag mondeling hebben bericht.
HHM laten De Bie, Noortwyck, Van der Dussen, Duijck, Brouwer, Ploos, Oenama, Haersolte, Schonenborch en Clant deze zeezaken resumeren. Zij moeten met Z.Exc. bespreken wat er inzake de genoemde punten moet gebeuren.