02/05/1628, 3

02/05/1628, 3

3 Op verzoek van ontvanger Hoeffijser laten HHM hem door ontvanger-generaal Doublet de van Utrecht afkomstige 20.000 gld. betalen. De overgebleven 20.000 gld. die de Admiraliteit te Amsterdam van de door Utrecht op te brengen 100.000 gld. nodig heeft, worden betaald door assignatie op deze provincie met aftrek van 12.000 gld. en 1.200 gld. voor orateur Haga.