03/05/1628, 8

03/05/1628, 8

8 Op herhaald verzoek van D'Espesses stemmen HHM in met de uitvoer voor zijn koning van 88 koperen stukken geschut voor de schepen van de koning en koningin-moeder, vijftig door kardinaal Richelieu in dienst van de koning te laten gieten stukken geschut, masten voor twaalf schepen, negentig kabels en dertig kleine kabels, negentig ankers, twintig last teer en tien last pek. Alleen de stukken met de wapens van de koning mogen vrij worden uitgevoerd.