04/05/1628, 5

04/05/1628, 5

5 HHM verlenen de op 20 april door de Staten van Holland gecommitteerde Aelbrecht Bruinincx zitting.