05/05/1628, 12

05/05/1628, 12

12 Brunincx en Aelberts zullen de zaak van dr. Pynacker afhandelen.