06/05/1628, 3

06/05/1628, 3

31 Er wordt bericht over de deze morgen gehouden bespreking met Z.Exc. inzake het afsluiten van het Scheurtje [Kanaal van Mardijck] door enkele met gemetselde stenen gevulde schepen te laten zinken.
Vanwege de grote kans van slagen besluiten HHM dit te ondernemen. Zij vragen Z.Exc. hierin de leiding te nemen. Aangezien voor het afsluiten van het Scheurtje contant geld nodig is, laten HHM ontvanger-generaal Doublet 80.000 gld. lenen. Zij verzoeken de heren van Holland daartoe zijn krediet te vergroten. Indien de lening op deze manier niet kan plaatsvinden, moet de ontvanger voorlopig de door Utrecht aan restanten toegezegde 100.000 gld. gebruiken. Dit bedrag kan hij dan later aanvullen met het geleende geld.

1 Dit secrete besluit is tevens vermeld in S.G. 53 (in margine).