06/05/1628, 9

06/05/1628, 9

9 HHM zullen het rekest waarin de gewezen rechters te Amboina [Ambon] afdoening van recht verzoeken beredeneerd opstellen en aan hun ambassadeurs in Engeland sturen. Deze moeten bij de koning bewerkstelligen dat de Engelse getuigen worden overgebracht en verhoord.