06/05/1628, 17

06/05/1628, 17

17 HHM bespreken de vraag of de RvS geen petitie van 500.000 gld. moet indienen voor de werken bij Bergen op Zoom, langs de IJssel en in Friesland en Groningen.
HHM besluiten met een petitie te wachten totdat is ingestemd met de overige consenten.