07/05/1628, 1

07/05/1628, 1

1 Wegens het vertrek van Gruijs uit de RvS laten HHM de Raad schrijven aan de benodigde heren voor de visitatie van de op 29 april goedgekeurde en door Z.Exc. en de RvS op de kaart aangegeven werken langs de IJssel. Zij moeten voor woensdagavond in Arnhem zijn en daar met Hertevelt en Overlander de aanbesteding doen. Zij mogen de aannemers contant geld beloven of bij gebrek daaraan een rente bieden van 6ΒΌ procent vanaf het moment dat het verzochte geld niet binnen de gestelde termijnen wordt betaald.
Zoals eerder laten HHM tevens Gelderland , Holland , Utrecht en Overijssel het benodigde geld op kosten van de Generaliteit lenen tegen een rente van de penning zestien. HHM schrijven hiertoe aan deze provincies en dringen daarbij ook aan overeenstemming te bereiken inzake hun aandeel in dit bedrag.