08/05/1628, 8

08/05/1628, 8

8 De binnengekomen hofmeester Mortaigne bericht door Z.Exc. te zijn gelast te vertellen dat deze van Carleton heeft gehoord dat de graaf van Carlille gisteravond in Brielle is aangekomen.
HHM nemen nog geen besluit hierover.