09/05/1628, 1

09/05/1628, 1

1 Op het bericht dat de graaf van Carlille tegen de avond in 's- Gravenhage zal zijn, laten HHM hem conform het reglement twee à drie dagen tot zijn eerste audiëntie onderbrengen en behandelen. Daartoe laten zij ontvanger-generaal Doublet hofmeester Mortaigne 600 gld. voorschieten en verzoeken zij Z.Exc. de graaf in Rijswijk te ontmoeten en te verwelkomen. Feit, Noortwijck, Brouwer, Ploos, Oenama, Aelberts en Schaffer zullen hem in zijn logement namens HHM welkom heten.