10/05/1628, 1

10/05/1628, 1

1 Op verzoek van de ambassadeur van Frankrijk laten HHM de Admiraliteit te Rotterdam voor maandag of dinsdag een jacht met een scheepskeuken gereedmaken om de ambassadeur en zijn gevolg naar Lillo, Antwerpen of elders te vervoeren. Verder zullen HHM zijn afscheid in acht nemen en de door de Republiek aan hem te verlenen recredentiebrieven uitvoerig onderzoeken.