10/05/1628, 6

10/05/1628, 6

6 In een remonstrantie wordt gesteld dat er oplossingen zijn om de fraude inzake de konvooien en licenten op de Rijn en Maas tegen te gaan.
HHM verwijzen de suppliant naar de Admiraliteit te Rotterdam . Nadat de Admiraliteit hem heeft gehoord, kan zij HHM hierover adviseren.