11/05/1628, 7

11/05/1628, 7

7 HHM stemmen in met de conform de resolutie van 5 mei opgestelde brieven aan de keurvorst van Brandenburg en zijn raden in Emmerik [Emmerich]. Daarnaast arresteren zij een voor overste Gent opgestelde akte om de achterstallige contributies in het Land van Berg, Mark en Ravensberg te innen en zich vooralsnog niet te bemoeien met de contributies in het Land van Kleef en Ravenstein. HHM zullen de overste ontbieden en hem zeggen de executie met discretie te doen en zich te houden aan de inhoud van de akte.