13/05/1628, 3

13/05/1628, 3

3 Conform eerdere resolutie stemmen HHM in met het verzoek van secretaris Frederick Gunter. Gunter mag zesduizend musketten met bandeliers en forketten, achtduizend geweren, achtduizend hengsels en tweehonderdduizend pond lont, tweeduizend corseletten met riemen en honderdduizend pond lood naar Denemarken uitvoeren, mits hij 's lands belasting betaalt.
HHM weigeren Gunters verzoek om ontvanger Doublet 31.978 gld. 2 st. 8 p. op rente te laten lenen. Van dit bedrag is hem ordonnantie verleend in aftrek van het aan de Deense koning beloofde subsidie. Wel schrijven HHM nogmaals Joost Brasser om af te rekenen met Gunter.