15/05/1628, 14

15/05/1628, 14

14 De eerder gecommitteerde Roeloff Wiggeringe heeft de eed afgelegd als raad ter Admiraliteit te Dokkum .