15/05/1628, 2

15/05/1628, 2

2 Een brief van Bilderbeeck d.d. Keulen 9 mei behoeft geen resolutie.