16/05/1628, 11

16/05/1628, 11

11 De heren van de Ommelanden verzoeken mondeling om afhandeling van hun onbesliste zaak met de heren van Groningen.
HHM vragen de heren van Groningen van hun kant de zaak te bespoedigen en deze gereed te maken voor een besluit.