16/05/1628, 17

16/05/1628, 17

17 Bruninxs bericht dat Eicbert Woutersz. zijn octrooi voor het laten exploderen van schepen niet heeft kunnen perfectioneren. Evenmin heeft hij een behoorlijke proef binnen de in het octrooi gestelde termijn gedaan aangezien de Admiraliteit te Amsterdam daarvoor geen oud schip ter beschikking wilde stellen. Desalniettemin vraagt Woutersz. bevestiging van zijn octrooi en een vergoeding.
HHM bevestigen het octrooi en schenken Wouters 50 gld.