16/05/1628, 2

16/05/1628, 2

2 HHM ontvangen een brief d.d. 3 mei van de op een Landdag bijeengekomen Staten van Gelderland . Zij hebben besloten terstond geld te lenen en te betalen aan de Admiraliteitscolleges. Verder consenteren de Staten in hun aandeel van de voor de werken langs de IJssel beraamde 150.000 pond.
HHM bedanken de Staten voor hun consenten en verzoeken hun een aanzienlijk bedrag aan het kantoor van de ontvanger te betalen opdat dit onder de Admiraliteiten kan worden verdeeld.