17/05/1628, 3

17/05/1628, 3

3 Ernst Casimir schrijft d.d. Groningen 4/14 mei dat de troepen van generaal Morgan uit Stade naar Meppen worden gevoerd en daarvandaan in de Republiek zullen komen.
Op advies van Z.Exc. en de RvS (met wie de kwestie is besproken) laten HHM Feit, Jensma en thesaurier-generaal Goch de ambassadeurs van de koning van Groot-Brittanniƫ meedelen dat deze troepen moeten worden afgedankt of in de steden gelegerd. Geen enkele stad zou hen echter willen innemen zonder verzekerd te zijn dat een in Nederland wonende koopman hun onderhoud en het logiesgeld betaalt. De ambassadeurs moeten dus spoedig contant geld regelen zodat HHM iemand naar de troepen kunnen sturen om deze te laten onderbrengen.