17/05/1628, 4

17/05/1628, 4

4 In aanwezigheid van Z.Exc. berichten Feit, Jensma en Goch dat de Engelse ambassadeurs niet willen dat de troepen [van Morgan] zich verspreiden zonder bevel van de koning. Daarom zullen zij Z.M. zo spoedig mogelijk schrijven en verzoeken zij HHM de troepen in te legeren in de dichtstbijzijnde zeesteden. De ambassadeurs verzekeren voor hun onderhoud en logiesgeld in te staan en zullen de vanavond verwachte Calandrini vragen het benodigde geld te betalen. Zij stellen voor iemand met de afgevaardigden van HHM naar de troepen te sturen en na het gesprek met Calandrini nog een ander na te sturen.
Op advies van Z.Exc. en de RvS laten HHM de genoemde troepen op bovenstaande voorwaarden in de grenssteden legeren. Daarvoor ontvangen de steden een akte van schadeloosstelling van HHM. Indien de ambassadeurs na drie à vier dagen nog steeds niet het onderhoud hebben geregeld, dan zullen HHM de troepen afdanken. Bruninxs, Haersolte en Jensma zullen dit besluit met twee commissarissen uitvoeren. HHM sturen een kopie van deze resolutie aan Ernst Casimir.