18/05/1628, 15

18/05/1628, 15

15 De Generaliteitsrekenkamer adviseert d.d. 17 mei over het op 13 mei ingediende rekest van ontvanger Pieter Martsz. Houffyser. Volgens de Rekenkamer is de op 30 nov. 1617 door ontvanger Houffyser op akte van de Admiraliteit te Amsterdam aan graaf Casemeres van Levesteijn betaalde 600 pond niet in dienst van het land gebruikt.
HHM laten de ontvanger desalniettemin de 600 gld. goedkeuren en ter verrekening opschrijven. Zij bekijken of het bedrag niet uit de door Levestein nagelaten goederen kan worden teruggevorderd. Verder gelasten HHM de Admiraliteit te Amsterdam alleen ordonnanties te passeren voor zaken die rechtstreeks in dienst of ten behoeve van het College zijn.