19/05/1628, 1

19/05/1628, 1

1 De afgevaardigden van de stad Groningen en die van de Ommelanden compareren. Beide partijen willen hun geschilpunten bespreken. Aangezien zij echter geen overeenstemming kunnen bereiken, laten zij een beslissing over aan HHM.
HHM laten Feit, Noortwyck, Van der Dussen, Stavenis, Ploos, Oenema en Aelbertsz. de geschilpunten op dezelfde voet als vorig jaar behandelen. Zij moeten echter beginnen met de kwestie van de belasting en daarna de overige punten afhandelen.