19/05/1628, 10

19/05/1628, 10

10 Philippe Calandrini komt binnen en stelt met een akte obligatoir1 zekerheid voor het onderhoud van en de servitiën voor de uit Stade afkomstige troepen van Morgan.

1 De akte is door een klerk ingeschreven in S.G. 53.