22/05/1628, 21

22/05/1628, 21

21 HHM laten de heren van de stad Groningen en de Ommelanden hun onderlinge geschillen mondeling uiteenzetten tegenover hun gedeputeerden en vervolgens schriftelijk indienen.