24/05/1628, 18

24/05/1628, 18

18 Conform het besluit van HHM heeft klerk Verburch gisteren het protest van ambassadeur Carlaton naar het huis van agent Carlaton gebracht. Deze heeft het protest niet aangenomen maar Verburch heeft het daar achtergelaten. Agent Carlaton heeft het protest echter per brief teruggezonden aan Van der Burch.
HHM sturen het protest en hun daarop vastgestelde antwoord met een brief aan de momenteel in Brielle aanwezige ambassadeur Carlaton. Zij verzoeken hem hun antwoord te houden en zijn protest terug te sturen. Indien hij zijn protest houdt, dient hij HHM het antwoord te doen toekomen. Als Carlaton beide stukken terugstuurt, beschouwen HHM zijn protest als niet ontvangen.