25/05/1628, 1

25/05/1628, 1

1 Op verzoek van Wilhelmus Baudartius en Gersom Bucerus verlenen HHM hun conform eerdere resolutie ordonnantie van 550 gld. voor een halfjaar traktement, huishuur en salaris van een kopiist, bij Bucerus vervallen op 30 april. HHM maken bezwaar tegen vergoeding van door Baudartius gekochte boeken.