25/05/1628, 10

25/05/1628, 10

10 Het verzoek van de burgers en ingezetenen van Bredevoort om de burgerij van de stad Lingen met hun familie en vee sauvegarde te verlenen, geven HHM voor advies aan de RvS.