25/05/1628, 12

25/05/1628, 12

12 HHM lezen het op 23 mei opgestelde advies van de Gecommitteerde Raden van Holland inzake het op 4 mei door Elias Faignaert ingediende rekest. Faignaert verzoekt met zijn vrouw en familie in Zevenbergen te mogen wonen en neutraliteit te genieten.
Conform het advies stemmen HHM in met het verzoek indien hij vuur en licht in Delft houdt en net als andere burgers 's lands belastingen betaalt.